سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:46507

فروش زمین

تاریخ:1396/11/02

آدرس ملک:ادیب 19

مساحت:42

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-

توضیحات:

210,000,000

مشاورین این ملک

جامبله

صمیمی

09151152508

آریا

مهدی شکیبا

09158148060

آتیه سازان

جواد انوشیروانی

09034173552

www.MelkeIrani.com

کد ملک:46507

فروش زمین

تاریخ:1396/11/02

آدرس ملک:ادیب 19

مساحت:42

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-

توضیحات:

قیمت: 210,000,000