سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:46630

فروش زمین

تاریخ:1396/11/02

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:دهخدا 7

مساحت:500

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:زیاد

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-پارکینگ-

توضیحات:

1,800,000,000

مشاورین

غلام زاده

غلام زاده

09155210176

یاهو

حسینی

09153010416

مسکن فرتاک

سید مجتبی سیدی

09100623230

www.MelkeIrani.com

کد ملک:46630

فروش زمین

تاریخ:1396/11/02

آدرس ملک:دهخدا 7

مساحت:500

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:زیاد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-پارکینگ-

توضیحات:

قیمت: 1,800,000,000