سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:46710

فروش زمین

تاریخ:1396/11/03

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:انتهای امیریه 37

مساحت:300

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

220,000,000

مشاورین

کاخ

محبوب

09155734181

املاک قصر

الیاس فرزین

09151008890

اعتماد

مصطفی فنایی

09156254008

www.MelkeIrani.com

کد ملک:46710

فروش زمین

تاریخ:1396/11/03

آدرس ملک:انتهای امیریه 37

مساحت:300

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 220,000,000