سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:46737

فروش زمین

تاریخ:1396/11/04

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:میدان دلاوران

مساحت:360

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -پارکینگ-

توضیحات:

1,800,000,000

مشاورین

کاخ

محبوب

09155734181

کوروش

جودی

09331054613

کوشا

صادقی

09153178260

www.MelkeIrani.com

کد ملک:46737

فروش زمین

تاریخ:1396/11/04

آدرس ملک:میدان دلاوران

مساحت:360

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -پارکینگ-

توضیحات:

قیمت: 1,800,000,000