سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:46764

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1396/11/04

آدرس ملک:فکوری 17

مساحت:200

زیربنا:200

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:آجرگری

کفپوش:سیمان

دیوار پوش:سیمان

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:موقت

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

5,000,000

2,000,000

مشاورین این ملک

شهر

سرابي

09159004007

پاسارگاد

سيد مهدي وزيري

09154444536

مسکن تاج

علی بهروان راد

09367536745

www.MelkeIrani.com

کد ملک:46764

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1396/11/04

آدرس ملک:فکوری 17

مساحت:200

زیربنا:200

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:آجرگری

سن بنا:0

کفپوش:سیمان

دیوار پوش:سیمان

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

رهن: 5,000,000

اجاره: 2,000,000