سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:46776

فروش زمین

تاریخ:1396/11/04

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هاشمیه 85

مساحت:200

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-پارکینگ-

توضیحات:

820,000,000

مشاورین

صبوري

صبوري

09154209909

املاک غرب

محسن منصوریان

09156977392

کارن

سعید پروری

09117583373

www.MelkeIrani.com

کد ملک:46776

فروش زمین

تاریخ:1396/11/04

آدرس ملک:هاشمیه 85

مساحت:200

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -انباری-پارکینگ-

توضیحات:

قیمت: 820,000,000