سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:46791

فروش زمین

تاریخ:1396/11/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:پیروزی 76

مساحت:312

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد در -پارکینگ-

توضیحات:

998,400,000

مشاورین

املاک اریا

محمدیوسفی

09155151387

صبوري

صبوري

09154209909

کارن

سعید پروری

09117583373

www.MelkeIrani.com

کد ملک:46791

فروش زمین

تاریخ:1396/11/05

آدرس ملک:پیروزی 76

مساحت:312

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -پارکینگ-

توضیحات:

قیمت: 998,400,000