سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:46792

فروش مغازه

تاریخ:1396/11/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بین ماز 13 و 15

مساحت:63

زیربنا:63

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:آجرگری

کفپوش:موزاییک

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

کولر:-

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: وکالتی

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

189,000,000

مشاورین

مسکنچیان

عماد شرافت

09155160867

کاوش ملک

محسن بهرامی

09354313796

مسکن سادات

محسن آرزومندی

09363077005

www.MelkeIrani.com

کد ملک:46792

فروش مغازه

تاریخ:1396/11/05

آدرس ملک:بین ماز 13 و 15

مساحت:63

زیربنا:63

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:آجرگری

سن بنا:0

کفپوش:موزاییک

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: وکالتی

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

قیمت: 189,000,000