سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:54555

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/03

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:نبش لادن 35

مساحت:200

زیربنا:200

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سرامیک

کابینت:-

کولر:آبی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

1,000,000,000

مشاورین

بهروز

همایون بهروز

09153017655

بیهق

راه چمنی

09153163080

آسیا

سالارنژاد

09155281261

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54555

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/03

آدرس ملک:نبش لادن 35

مساحت:200

زیربنا:200

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

سن بنا:0

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سرامیک

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

قیمت: 1,000,000,000