سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:54586

فروش زمین

تاریخ:1397/04/04

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بین هاشمیه 93 و 95

مساحت:643

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:زیاد

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

1,500,000,000

مشاورین

مسکن انتخاب

بهنام عباسی

09155052830

زرگر

زرگر

09153152284

مانیا

عماد کنویسی

09155126393

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54586

فروش زمین

تاریخ:1397/04/04

آدرس ملک:بین هاشمیه 93 و 95

مساحت:643

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:زیاد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 1,500,000,000