سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:54604

فروش زمین

تاریخ:1397/04/03

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:سرافرازان 43

مساحت:161

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

800,000,000

مشاورین

آتیه سازان

ترشیزی

09151573577

کسری

علی محمد رمضانزاده

09153141483

فعال

فعال

09150070025

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54604

فروش زمین

تاریخ:1397/04/03

آدرس ملک:سرافرازان 43

مساحت:161

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 800,000,000