سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54606

فروش زمین

تاریخ:1397/04/04

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:وکیل آباد 66

مساحت:1800

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

7,200,000,000

مشاورین

سبحان

حمید مبارکی

09151020603

املاک پویا

صادق برزگر

09157067064

زرگر

زرگر

09153152284

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54606

فروش زمین

تاریخ:1397/04/04

آدرس ملک:وکیل آباد 66

مساحت:1800

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 7,200,000,000