سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:54627

فروش زمین

تاریخ:1397/04/04

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:نماز 21

مساحت:524

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

1,100,000,000

مشاورین

آسمان شهر

حلاج

09155322696

کوروش

تفقدی

09159730063

املاک ایروانی

اسماعیل ایروانی

09154434084

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54627

فروش زمین

تاریخ:1397/04/04

آدرس ملک:نماز 21

مساحت:524

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 1,100,000,000