سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:54659

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/04

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:میعاد 5/2

مساحت:20

زیربنا:20

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-کرکره محافظ-شیشه سکوریت-

توضیحات:

150,000,000

مشاورین

پلاک

کوکبی

09152016849

افضل

افضلی فرد

09151170750

املاک نیلی

تدین

09155062581

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54659

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/04

آدرس ملک:میعاد 5/2

مساحت:20

زیربنا:20

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-کرکره محافظ-شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 150,000,000