سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:54730

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هاشمیه 6

مساحت:14

زیربنا:14

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: سرقفلی

تجاری:دائم

سایر امکانات:هواساز-شیشه سکوریت-

توضیحات:

370,000,000

مشاورین

آسیا

سالارنژاد

09155281261

مسکن آریا

محمد مصلحی

09151011330

پاژ

علی رضایی

09153019664

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54730

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/05

آدرس ملک:هاشمیه 6

مساحت:14

زیربنا:14

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: سرقفلی

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:هواساز-شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 370,000,000