سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

کد ملک:54743

فروش زمین

تاریخ:1397/04/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:اندیشه 83

مساحت:70

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:قولنامه

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

55,000,000

مشاورین

املاک رحمانی

مسعود رحمانی

09155125502

پاژ

علی رضایی

09153019664

زارعیان

زارعیان

09153131326

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54743

فروش زمین

تاریخ:1397/04/05

آدرس ملک:اندیشه 83

مساحت:70

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:قولنامه

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 55,000,000