سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54747

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/05

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:دانش آموز 38

مساحت:30

زیربنا:30

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سفال

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: سرقفلی

تجاری:دائم

سایر امکانات:کرکره محافظ-درب الکترونیکی-شیشه سکوریت-

توضیحات:

450,000,000

مشاورین

همتی

مجتبی

09358019868

آس

علی اخوت

09055041870

ایرانیان

محمود شرافت.

09151091387

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54747

فروش مغازه

تاریخ:1397/04/05

آدرس ملک:دانش آموز 38

مساحت:30

زیربنا:30

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سفال

سن بنا:0

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: سرقفلی

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:کرکره محافظ-درب الکترونیکی-شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 450,000,000