سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54839

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/04/06

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بعد از پیروزی 73

مساحت:200

زیربنا:200

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:سیمان

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مشترک

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:موقت

سایر امکانات:

توضیحات:

30,000,000

2,500,000

مشاورین

کافه ملک

وحید قهاری

09155155532

خانه سفید

باغ دولابی

09153014887

نگین

بهزاد علیزاده

09366020819

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54839

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1397/04/06

آدرس ملک:بعد از پیروزی 73

مساحت:200

زیربنا:200

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:سیمان

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مشترک

کولر:-

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:

توضیحات:

رهن: 30,000,000

اجاره: 2,500,000