سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:54864

فروش زمین

تاریخ:1397/04/06

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:آموزگار 63

مساحت:186

زیربنا:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

372,000,000

مشاورین

عدالت

محمد صالح عطاالهی

09331371073

املاک یاس

حامد برنای تنها

09154008311

آرکا

علیرضا بنیادی

09152250215

www.MelkeIrani.com

کد ملک:54864

فروش زمین

تاریخ:1397/04/06

آدرس ملک:آموزگار 63

مساحت:186

زیربنا:0

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد در -

توضیحات:

قیمت: 372,000,000