سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

تعرفه قیمت

استفاده از امکانات سایت و مشاهده شماره تماس مالکین منوط به پرداخت حق اشتراک ماهیانه می باشد که طبق تعرفه زیر قابل پرداخت می باشد.

تعرفه زیر فقط برای شارژ از طریق پنل کاربری به صورت آنلاین می باشد

حق اشتراک برای کلیه فایلها و مناطق موجود در سایت می باشد

حق اشتراک

ماهیانه

100,000

تومان