سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

استفاده از امکانات سایت و مشاهده شماره تماس مالکین منوط به پرداخت حق اشتراک ماهیانه می باشد که طبق تعرفه زیر قابل پرداخت می باشد.

تعرفه زیر فقط برای شارژ از طریق پنل کاربری به صورت آنلاین می باشد

حق اشتراک برای کلیه فایلها و مناطق موجود در سایت می باشد

تعرفه زیر بر اساس پرداخت نقدی می باشد. پرداختهای چکی بر مبنای ماهیانه 80 هزار تومان محاسبه می شود

حق اشتراک

یک هفته

40,000

تومان

یک ماهه

80,000

تومان

سه ماهه

200,000

تومان

شش ماهه

350,000

تومان

یکساله

600,000

تومان