سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

تعرفه قیمت

استفاده از امکانات سایت و مشاهده شماره تماس مالکین منوط به پرداخت حق اشتراک ماهیانه می باشد که طبق تعرفه زیر قابل پرداخت می باشد.

با فعالسازی و پرداخت حق اشتراک تمامی کامپیوترهای موجود در یک دفتر که از مودم یکسان استفاده نمایند میتوانند از تمامی امکانات سایت استفاده کنند.

حق اشتراک برای کلیه فایلها و مناطق موجود در سایت می باشد

جهت اطلاع از تعرفه قیمت با دفتر تماس بگیرید.

09105538407

09151257073