سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

استفاده از امکانات سایت و مشاهده شماره تماس مالکین منوط به پرداخت حق اشتراک ماهیانه می باشد که طبق تعرفه زیر قابل پرداخت می باشد.

تعرفه زیر فقط برای شارژ از طریق پنل کاربری به صورت آنلاین می باشد

حق اشتراک برای کلیه فایلها و مناطق موجود در سایت می باشد

حق اشتراک

یک هفته

25,000

تومان

یک ماهه

70,000

تومان

سه ماهه

150,000

تومان

شش ماهه

250,000

تومان

یکساله

400,000

تومان