سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:160939

فروش زمین

تاریخ:1399/08/24

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:تقاطع معلم

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:-

سایر امکانات:ابعاد 0 در 0-

توضیحات:

18,000,000,000

مشاورین

ترشیز

داوودحاجی عرب

09152525137

سفید

ابوالفضل نوعی

09158177545

آسمان شهر

حلاج

09361064757

www.MelkeIrani.com

کد ملک:160939

فروش زمین

تاریخ:1399/08/24

آدرس ملک:تقاطع معلم

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:-

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 0 در 0-

توضیحات:

قیمت: 18,000,000,000