سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:160968

فروش مغازه

تاریخ:1399/08/24

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بلوار سجاد

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:1

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:SPV ژاپن

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

کولر:آبی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تجاری:دائم

سایر امکانات:شیشه سکوریت-

توضیحات:

1,100,000,000

مشاورین

رفاه

مجتبی اکبرزاده

09151172400

مسکن ثروتی

امیرارسلان ثروتی

09153223796

حیدریان

heidarian

09155120765

www.MelkeIrani.com

کد ملک:160968

فروش مغازه

تاریخ:1399/08/24

آدرس ملک:بلوار سجاد

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:1

جهت ملک:جنوبی

نما:SPV ژاپن

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 1,100,000,000