سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161009

فروش زمین

تاریخ:1399/08/24

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:تقاطع مجیدیه و محمدیه

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 12 در 25-

توضیحات:

6,000,000,000

مشاورین

خانه سفید

باغ دولابی

09153014887

مسکن آداک

بهزاد محمدی

09105717001

برج

قاسم نادرپور

09035068352

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161009

فروش زمین

تاریخ:1399/08/24

آدرس ملک:تقاطع مجیدیه و محمدیه

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 12 در 25-

توضیحات:

قیمت: 6,000,000,000