سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161022

فروش مغازه

تاریخ:1399/08/24

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:اندیشه 19

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:آجرگری

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:-

کابینت:ام دی اف

کولر:آبی

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:مشترک

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: وکالتی

تجاری:دائم

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

500,000,000

مشاورین

مسکن راد

محمود رضایی

09155123180

مسکن نوروزیان

مجید نوروزیان

09151091055

مسکن پویا

سید مجتبی حسینی مقدم

09152032202

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161022

فروش مغازه

تاریخ:1399/08/24

آدرس ملک:اندیشه 19

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:آجرگری

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:-

کابینت:ام دی اف

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:مشترک

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: وکالتی

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

قیمت: 500,000,000