سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161041

فروش ویلایی

تاریخ:1399/08/24

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:آبکوه 24

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:1

کل واحدها:2

طبقه:1

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:سنگ

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:فلزی

کولر:آبی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:30

آسانسور:ندارد

پارکینگ:دارد

سند:شش دانگ اوقافی

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 12 در 0-آبگرمکن-بخاری-پارکینگ-دربست-

توضیحات:

12,000,000,000

مشاورین

امیرشاهان

سعیدی

09159163356

علوی

علوی

09152553005

اسدی

اسدی

09397454110

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161041

فروش ویلایی

تاریخ:1399/08/24

آدرس ملک:آبکوه 24

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:1

کل واحدها:2

طبقه:1

جهت ملک:شمالی

نما:سنگ

سن بنا:30

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:فلزی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:دارد

سند:شش دانگ اوقافی

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 12 در 0-آبگرمکن-بخاری-پارکینگ-دربست-

توضیحات:

قیمت: 12,000,000,000