سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161137

فروش زمین

تاریخ:1399/08/25

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:سیدرضی 55

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد 12 در 5-

توضیحات:

1,860,000,000

مشاورین

مسکن اشکان

اشکان بزنجانی

09157072040

مرشدیان

مرشدیان

09159032713

آرال

سید بهنام شجاعی

09155010026

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161137

فروش زمین

تاریخ:1399/08/25

آدرس ملک:سیدرضی 55

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 12 در 5-

توضیحات:

قیمت: 1,860,000,000