سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161182

فروش زمین

تاریخ:1399/08/25

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:الهیه 1

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 11 در 6-انباری-

توضیحات:

1,300,000,000

مشاورین

املاک دولتیان

جواد دولتیان

09026898100

شایان

مهرداد کاشمری

09158700370

مسکن پارس پویا

اسداله مومنی

09155079219

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161182

فروش زمین

تاریخ:1399/08/25

آدرس ملک:الهیه 1

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 11 در 6-انباری-

توضیحات:

قیمت: 1,300,000,000