سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161216

فروش مغازه

تاریخ:1399/08/25

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:برج مهر کوهسنگی

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:4

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:SPV ژاپن

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سرامیک

کابینت:-

کولر:آبی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تجاری:دائم

سایر امکانات:شیشه سکوریت-

توضیحات:

2,200,000,000

مشاورین

هو 121

امیرعلی ابوالفتحی

09157059909

مشهد گوهر

محمد ادبی

09155011656

مسکن هومهر

داود رعیتی

09364988390

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161216

فروش مغازه

تاریخ:1399/08/25

آدرس ملک:برج مهر کوهسنگی

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:4

جهت ملک:-

نما:SPV ژاپن

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:سرامیک

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 2,200,000,000