سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161265

فروش زمین

تاریخ:1399/08/25

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:سجادیه 54

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 25 در 12-

توضیحات:

3,200,000,000

مشاورین

مسکن ثروتی

امیرارسلان ثروتی

09153223796

سامانه

حیدربیگی

09155092419

املاک سجاد

جمشیدمدبری

09157701983

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161265

فروش زمین

تاریخ:1399/08/25

آدرس ملک:سجادیه 54

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 25 در 12-

توضیحات:

قیمت: 3,200,000,000