سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161360

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:فتح 10

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:زیاد

سایر امکانات:ابعاد 20 در 9-

توضیحات:

5,000,000,000

مشاورین

جهان گستر

افشار

09154200950

مشاور املاک بزرگی

محمود قائمی

۰۹۱۵۳۱۱۷۸۱5

املاک اکبری

رسول اکبری

09151111644

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161360

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

آدرس ملک:فتح 10

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:زیاد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 20 در 9-

توضیحات:

قیمت: 5,000,000,000