سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161368

فروش مغازه

تاریخ:1399/08/26

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:برج سلمان

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

کولر:آبی

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:مشترک

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

تجاری:دائم

سایر امکانات:هواساز-شیشه سکوریت-

توضیحات:

15,000,000,000

مشاورین

دفتر سراسری کیش

سعید ذوقی مهرآباد

09151226008

شهروند

محمدی

09126476280

مرکزی

سلیم قبولیان

09151004940

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161368

فروش مغازه

تاریخ:1399/08/26

آدرس ملک:برج سلمان

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

سن بنا:0

کفپوش:سنگ

دیوار پوش:گچی

کابینت:-

آب:مشترک

برق:مستقل

گاز:مشترک

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ ملک

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:هواساز-شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 15,000,000,000