سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161416

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هاشمیه 28/3

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:غربی شرقی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد 29 در 11-

توضیحات:

14,000,000,000

مشاورین

پارت مسكن

امير شكري مطلق

09150663056

خانه سفید

باغ دولابی

09153014887

کهبد

ارمین ناجی

09150019005

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161416

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

آدرس ملک:هاشمیه 28/3

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:غربی شرقی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 29 در 11-

توضیحات:

قیمت: 14,000,000,000