سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161449

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:دانشجو 8

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:زیاد

سایر امکانات:ابعاد 8 در 32-انباری-

توضیحات:

12,200,000,000

مشاورین

پازل

حجت مشتاقی

۰۹۳۶۲۳۶۵۴۴۸

مسکن هاشمی

هادی اعظم هاشمی

09152500350

رضوی

حمید رضوی

09366791773

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161449

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

آدرس ملک:دانشجو 8

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:زیاد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 8 در 32-انباری-

توضیحات:

قیمت: 12,200,000,000