سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161455

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بین امیریه 1 و 3

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند: وکالتی

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 5 در 23-

توضیحات:

1,500,000,000

مشاورین

اسدی

اسدی

09397454110

رسالت

محمدرضا چیت گران

09354461921

دلتا

جواد پرورش

٠٩٠٣٥٠٥٦١٠٠

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161455

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

آدرس ملک:بین امیریه 1 و 3

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند: وکالتی

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 5 در 23-

توضیحات:

قیمت: 1,500,000,000