سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161504

فروش آپارتمان

تاریخ:1399/08/26

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:گلدیس 16/8

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:3

کل واحدها:6

طبقه:1

تعداد خواب:1

جهت ملک:جنوبی

نما:آجرگری

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:فلزی

کولر:آبی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:16

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: ملک

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

800,000,000

مشاورین این ملک

پرواز

رضافتوتی

09155095957

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161504

فروش آپارتمان

تاریخ:1399/08/26

آدرس ملک:گلدیس 16/8

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:1

کل طبقات:3

کل واحدها:6

طبقه:1

جهت ملک:جنوبی

نما:آجرگری

سن بنا:16

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:نقاشی

کابینت:فلزی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند: ملک

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:بخاری-

توضیحات:

قیمت: 800,000,000