سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161543

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:سجادیه 68

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:سه دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 22 در 12-

توضیحات:

1,100,000,000

مشاورین

مرکزی

سلیم قبولیان

09151004940

املاک نیلی

تدین

09155062581

امیران

حمید حقانیان

۰۹۳۷۵۳۳۰۱۰۴

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161543

فروش زمین

تاریخ:1399/08/26

آدرس ملک:سجادیه 68

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:سه دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 22 در 12-

توضیحات:

قیمت: 1,100,000,000