سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161577

فروش زمین

تاریخ:1399/08/27

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هاشمیه 64

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:زیاد

سایر امکانات:ابعاد 9 در 25-

توضیحات:

8,000,000,000

مشاورین

املاک کرامتی

جواد کرامتی

09151116704

ژیوار

محمد اسکندری

09354545170

ارتا

جواد بهرامی

09153021447

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161577

فروش زمین

تاریخ:1399/08/27

آدرس ملک:هاشمیه 64

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:زیاد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 9 در 25-

توضیحات:

قیمت: 8,000,000,000