سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161669

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1399/08/27

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:ابوطالب 12

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:کاشی

کابینت:-

کولر:آبی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

تجاری:دائم

سایر امکانات:شیشه سکوریت-

توضیحات:

300,000,000

0

مشاورین

سعیدی

مهدی سعیدی

09370647794

همتی

مجتبی

09358019868

تک

مهدی یزدان پناه

09354746543

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161669

رهن و اجاره مغازه

تاریخ:1399/08/27

آدرس ملک:ابوطالب 12

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:سنگ

سن بنا:0

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:کاشی

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

حضور مالک:ندارد

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:شیشه سکوریت-

توضیحات:

رهن: 300,000,000

اجاره: 0