سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161714

فروش زمین

تاریخ:1399/08/27

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:شریعتی 32

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد 10 در 13-انباری-

توضیحات:

5,000,000,000

مشاورین

آژند

محمدامین تقدیسی

09036114670

ملک ایرانی

کریم پور

09105538407

املاک سجاد

جمشیدمدبری

09157701983

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161714

فروش زمین

تاریخ:1399/08/27

آدرس ملک:شریعتی 32

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 10 در 13-انباری-

توضیحات:

قیمت: 5,000,000,000