سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161906

فروش زمین

تاریخ:1399/08/28

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:باهنر 1

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد 25 در 10-

توضیحات:

14,500,000,000

موقعیت روی نقشه

مشاورین

مسکن هومهر

داود رعیتی

09364988390

گروه مشاورین املاک مان

اسماعیل ولی پور

09158003559

آسمان الهیه

سید محسن غیاثی

09157346005

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161906

فروش زمین

تاریخ:1399/08/28

آدرس ملک:باهنر 1

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 25 در 10-

توضیحات:

قیمت: 14,500,000,000