سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161953

فروش زمین

تاریخ:1399/08/28

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:غزال 7

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ اوقافی

تراکم:کم

سایر امکانات:ابعاد 8 در 15-

توضیحات:

1,500,000,000

مشاورین

احمدی

سعید احمدی

۰۹۱۵۵۲۲۱۴۱۸

املاک متین

حسن بایسته

09153106295

مهندسی فروش ولورن

احسان پیرزاد

09356650400

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161953

فروش زمین

تاریخ:1399/08/28

آدرس ملک:غزال 7

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ اوقافی

تراکم:کم

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 8 در 15-

توضیحات:

قیمت: 1,500,000,000