سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161955

فروش زمین

تاریخ:1399/08/28

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:نقویه 21

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 10 در 30-

توضیحات:

2,500,000,000

مشاورین

اینده

میلادفاضل

09156013530

املاک داتیس

سیدمحمدرضا اصغری

09150016554

هیرکان

یوسف فلاح

09155154669

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161955

فروش زمین

تاریخ:1399/08/28

آدرس ملک:نقویه 21

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 10 در 30-

توضیحات:

قیمت: 2,500,000,000