سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:161964

فروش زمین

تاریخ:1399/08/28

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:رضا 11

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 9 در 25-

توضیحات:

12,000,000,000

مشاورین

هو 121

امیرعلی ابوالفتحی

09157059909

-

آرش زمانی

09357081212

املاک توس

مهندس عزیزی

09153167020

www.MelkeIrani.com

کد ملک:161964

فروش زمین

تاریخ:1399/08/28

آدرس ملک:رضا 11

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ آستانه

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 9 در 25-

توضیحات:

قیمت: 12,000,000,000