سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:162068

فروش زمین

تاریخ:1399/08/29

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هاشمیه 6

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 22 در 10-

توضیحات:

12,000,000,000

مشاورین

مشارکت ساخت ساز ایمن

امید ایمن

09151006069

مسکن امید

رحیمی مقدم

09371402548

کوروش

تفقدی

09159730063

www.MelkeIrani.com

کد ملک:162068

فروش زمین

تاریخ:1399/08/29

آدرس ملک:هاشمیه 6

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 22 در 10-

توضیحات:

قیمت: 12,000,000,000