سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:162088

فروش زمین

تاریخ:1399/08/29

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:دلاوران 63

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 14 در 25-

توضیحات:

5,250,000,000

مشاورین

املاک 110

مرتضی صابری

09153161082

املاک متین

حسن بایسته

09153106295

املاک سراسری غرب

وحید قربانی

09155122450

www.MelkeIrani.com

کد ملک:162088

فروش زمین

تاریخ:1399/08/29

آدرس ملک:دلاوران 63

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 14 در 25-

توضیحات:

قیمت: 5,250,000,000