سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:166312

فروش زمین

تاریخ:1399/09/30

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هاشمیه 48

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 40 در 30-

توضیحات:

40,800,000,000

موقعیت روی نقشه

مشاورین

ارشد

ارشد ناصح

09153039467

سامان

رضا ملکی

09155106709

مسکن بام شهر

حسین نجف زاده

09368114178

www.MelkeIrani.com

کد ملک:166312

فروش زمین

تاریخ:1399/09/30

آدرس ملک:هاشمیه 48

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 40 در 30-

توضیحات:

قیمت: 40,800,000,000