سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:166335

فروش زمین

تاریخ:1399/09/30

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:هاشمیه 62

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:سه دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 10 در 13-

توضیحات:

2,500,000,000

موقعیت روی نقشه

مشاورین

عماد

گل مقام

09159153626

املاک سراسری مبین

سعید طیبی

09153008534

باهنر

سهراب قاسمی

09155160464

www.MelkeIrani.com

کد ملک:166335

فروش زمین

تاریخ:1399/09/30

آدرس ملک:هاشمیه 62

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:شمالی

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:سه دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 10 در 13-

توضیحات:

قیمت: 2,500,000,000