سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:166720

فروش زمین

تاریخ:1399/10/03

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:دانش اموز 24

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:-

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

کولر:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

سن بنا:0

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 34 در 42-

توضیحات:

25,680,000,000

موقعیت روی نقشه

مشاورین

شهروند

محمدی

09126476280

شهر

حامدجلایان

۰۹۱۵۴۲۰۳۹۴۱

عدالت

رضاعطاالهی

09199358769

www.MelkeIrani.com

کد ملک:166720

فروش زمین

تاریخ:1399/10/03

آدرس ملک:دانش اموز 24

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:-

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:-

کابینت:-

آب:ندارد

برق:ندارد

گاز:ندارد

کولر:-

آسانسور:-

پارکینگ:-

سند:شش دانگ ملک

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 34 در 42-

توضیحات:

قیمت: 25,680,000,000