سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:166987

فروش ویلایی

تاریخ:1399/10/06

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:مسعودشرقی

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:جنوبی

نما:آجرگری

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:-

کابینت:فلزی

کولر:آبی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:50

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ اوقافی

تراکم:متوسط

سایر امکانات:ابعاد 7 در 27-

توضیحات:

5,895,000,000

موقعیت روی نقشه

مشاورین

مسکن برج

رضا عبدالهی

09151002182

کاوش ملک

محسن بهرامی

09354313796

املاک حامد

يوسف بنيادی

09156260073

www.MelkeIrani.com

کد ملک:166987

فروش ویلایی

تاریخ:1399/10/06

آدرس ملک:مسعودشرقی

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:جنوبی

نما:آجرگری

سن بنا:50

کفپوش:سرامیک

دیوار پوش:-

کابینت:فلزی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ اوقافی

تراکم:متوسط

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:ابعاد 7 در 27-

توضیحات:

قیمت: 5,895,000,000