سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی

شما به صورت میهمان وارد شده اید.

کد ملک:167242

فروش مغازه

تاریخ:1399/10/07

ثبت کننده:ملک ایرانی

آدرس ملک:بین فرامرز 48 و 50

مساحت:

زیربنا:

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

تعداد خواب:0

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

کفپوش:-

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

کولر:آبی

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

سن بنا:0

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ آستانه

تجاری:دائم

سایر امکانات:آبگرمکن-بخاری-شیشه سکوریت-

توضیحات:

1,100,000,000

موقعیت روی نقشه

مشاورین

مسکن سفید

مسلم شیبانی

09152222234

مرکزی

عظیمی

09153011356

مسکن کاری

مهدی کاری

09153065291

www.MelkeIrani.com

کد ملک:167242

فروش مغازه

تاریخ:1399/10/07

آدرس ملک:بین فرامرز 48 و 50

مساحت:

زیربنا:

تعداد خواب:0

کل طبقات:0

کل واحدها:0

طبقه:0

جهت ملک:-

نما:شیشه سکوریت

سن بنا:0

کفپوش:-

دیوار پوش:سنگ

کابینت:-

آب:مستقل

برق:مستقل

گاز:مستقل

کولر:آبی

آسانسور:ندارد

پارکینگ:ندارد

سند:شش دانگ آستانه

www.melkeirani.com سیستم جامع اطلاع رسانی ملک ایرانی www.melkeirani.ir

سایر امکانات:آبگرمکن-بخاری-شیشه سکوریت-

توضیحات:

قیمت: 1,100,000,000